Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego sklepu internetowego oraz strony internetowej jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako Administratora Danych.

W celu ochrony danych osobowych Użytkowników strony internatowej, stosujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administratorem danych jest:

Usługodawca  MOC-AROMATERAPII ul. Okulickiego 6/15, 55-100 Trzebnica, numer kontaktowy 605 993 301, adres email: sklep@moc-aromaterapii.pl

2. Cel przetwarzania

Usługodawca  MOC-AROMATERAPII przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej i sklepu internetowego, w celu prawidłowego wykonywania usługi sprzedaży towarów. Dane zbierane od Użytkowników są potrzebne w szczególności do : 

zarejestrowania się w serwisie strony i sklepu internetowego,

zawarcia umowy sprzedaży,

dokonania rozliczeń,

dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,

korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja, zwrot).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas MOC-AROMATERAPII przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

3. Rodzaj danych

MOC-AROMATERAPII przetwarza dane osobowe w kategorii danych zwykłych, których podanie jest niezbędne. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

1. zalogowania się w serwisie strony internetowej i sklepu internetowego:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów oraz potwierdzenie Użytkownika w serwisie strony i sklepu internetowego:

- imię i nazwisko

- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)

- adres dostawy ( adres korespondencyjny lub adres zameldowania)

- numer telefonu ( numer komórkowy, lub numer stacjonarny)

- adres e-mail

- adres IP użytkownika

- numer rachunku bankowego

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia

- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

  4. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r. ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z zm.).

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie :

Twojej zgody, wyrażonej w chwili rejestracji w serwisie sklepu internetowego oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu.

zawartej umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych w celu zapewnienia odbiorcom możliwie pełnej informacji o działalności i usługach Administratora Danych oraz umożliwienia kontaktu z Administratorem Danych.

5. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w sklepie internetowym, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w sklepie internetowym oraz w bazie adresowej kontaktów.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie.

5. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie po zalogowaniu na swoje konto użytkownika w sklepie internetowym.

6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w wiadomości email przez podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

8. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

6. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie sklepu internetowego. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

7. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@moc-aromaterapii.pl

2. Telefonicznie: 605 993 301

3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej

4. listownie na adres: MOC-AROMATERAPII ul. Okulickiego 6/15, 55-100 Trzebnica

8. Powierzenie przetwarzania danych

MOC-AROMATERAPII może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z MOC-AROMATERAPII , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek oraz podmiotom obsługującym domenę naszej strony internetowej. 

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza  Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.