Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO) informuję, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca  MOC-AROMATERAPII ul. Okulickiego 6/15, 55-100 Trzebnica, numer kontaktowy 605 993 301, adres email: sklep@moc-aromaterapii.pl

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  tj. wyrażonej zgody Użytkowników,

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie odbywać się w celu świadczeniu usług wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego. W szczególności w zakresie czynności:

Zarejestrowania się w serwisie,

Zawarcia umowy,

Dokonania rozliczeń

Dokonanie zwrotu, reklamacji towaru.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez czas świadczenia Usług w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, do czasu realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika do Administratora Danych. 

5. ODBIORCY DANYCH

Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że: 

obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów i realizowaniu powstałych roszczeń,

użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim. 

Administrator Danych nie przekazuje danych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych osobowych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować do Administratora Danych na adres wskazany w pkt 1. Oprócz tego Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.